Web používá k poskytování služeb a v souladu s informacemi obsaženými v Zásadách ochrany osobních údajů soubory cookie. Podmínky pro ukládání nebo přístup k souborům cookie můžete určit ve svém prohlížeči.
×
  » Katalog » Podmínky ochrany údajů, soukromí a souborů cookies
Změň stát
Store Logo
Tvůj účet
Sign In
 
Zapomenuté heslo?
Kalkulačka cen
Knihy
Knihy - brožovaná vazbaKnihy - pevná vazbaLeporelá - brožovaná vazbaLeporelá - pevná vazbaBrožuryWire-OBarevná ořízka CMYKKnižní boxy
Pomoc s projekty
Šablona pro vytvoření obálkyISBN Generátor čárových kódů
Košík
0 předmětů
Kontakt
Informace
Rychlé doručení až k vám

Podmínky ochrany údajů, soukromí a souborů cookies

HEADING_TITLE

I. Obecné informace

1. Správcem osobních údajů uživatelů webových stránek printgroup.pl a booksfactory.cz je PRINT GROUP sro na adrese: ul. Cukrowa 22, 71-004 Szczecin, NIP: 8522520116 dále jen PrintGroup.

2. Zásady ochrany osobních údajů a cookies se týkají zpracování osobních údajů Prodávajícího - PrintGroup a používání cookies v rámci internetového obchodu.

3. Internetový obchod plní funkce získávání informací o zákaznících a jejich chování následovně:

a. prostřednictvím údajů, které se dobrovolně zadávají do formulářů.

b. ukládáním souborů cookie na koncových zařízeních (tzv. „cookies“).

c. shromažďováním protokolů webového serveru


II. Informace v registračním/objednávkovém formuláři

1. PrintGroup sro shromažďuje údaje dobrovolně poskytnuté zákazníkem.

2. PrintGroup sro automaticky ukládá informace o parametrech připojení (časový limit, IP adresa).

3. Údaje uvedené ve formuláři nebudou poskytnuty třetím osobám s výjimkou souhlasu klienta a pokud není níže uvedeno jinak.

4. Údaje uvedené ve formuláři jsou zpracovávány za účelem vyplývajícím z funkce konkrétního formuláře, tj. pro zpracování registrace (vyhotovení faktury) nebo objednávkového postupu (platba, odeslání, odvolání).


III. Informace o souborech cookie

1. Internetový obchod používá cookies

2. Cookies jsou počítačová data, zejména textové soubory, které se ukládají na koncovém zařízení Klienta a jsou určeny k použití na webové stránce internetového obchodu. Cookies obvykle obsahují název webové stránky, ze které pocházejí, dobu jejich uložení na koncovém zařízení a specifické číslo.

3. Subjektem, který umísťuje cookies na koncové zařízení Zákazníka a získává k nim přístup, je provozovatel Internetového obchodu PrintGroup sro

4. Cookies se používají pro následující účely:

a. vytvářet statistiky, které pomáhají pochopit, jak zákazníci internetového obchodu používají webové stránky, což umožňuje zlepšit jejich strukturu a obsah;

b. udržování spojení klienta (po přihlášení), díky čemuž zákazník nemusí zadávat přihlašovací jméno a heslo na každé podstránce Internetového obchodu;

5. V rámci Internetového obchodu se používají dva základní typy cookies: „relační“ a „trvalé“ cookies. Relační cookies jsou dočasné soubory, které jsou uloženy na koncovém zařízení Zákazníka až do odhlášení, opuštění webové stránky nebo vypnutí softwaru (webového prohlížeče). Trvalé cookies jsou uloženy na koncovém zařízení Zákazníka po dobu uvedenou v parametrech souboru cookie nebo po dobu jejich odstranění Zákazníkem.

6. Software pro prohlížení webových stránek (webový prohlížeč) standardně umožňuje ukládání cookies na koncovém zařízení Zákazníka. Zákazníci mohou změnit tato nastavení. Webový prohlížeč umožňuje vymazat cookies. Je také možné automaticky blokovat cookies. Podrobné informace o tomto tématu jsou uvedeny v nápovědě nebo v dokumentech webového prohlížeče.

7. Omezení používání souborů cookie mohou ovlivnit některé funkce dostupné na webových stránkách internetového obchodu.

8. Soubory cookie umístěné na koncovém zařízení Zákazníka mohou využívat i inzerenti a partneři spolupracující s Internetovým obchodem.

9. Zákazník nemůže souhlasit se zpracováním cookies bez akceptování souhlasu s jejich zpracováním zobrazeného na webové stránce (může to vést k nefunkčnosti webové stránky).


IV. Server logy

1. Údaje o konkrétním chování uživatelů podléhají přístupu na server. Tyto informace se používají pouze pro správu internetového obchodu a pro poskytování co nejefektivnějších hostingových služeb.

Zdroje prohlížeče jsou identifikovány URL adresami. Kromě toho může předplatné podléhat:

a. času doručení objednávky nebo poptávky,

b. času poslání odpovědi,

c. názvu klientské stanice - identifikace provedená protokolem HTTP,

d. informacím o chybách, které se vyskytly během provádění HTTP transakce,

e. URL adrese stránky dříve navštívené Klientem (odkaz zprostředkovatele) - v případě, že přechod na stránky internetového obchodu byl proveden odkazem,

f. informacím o prohlížeči klienta,

g. informacím o IP adrese.

3. Výše uvedené údaje nejsou spojeny s konkrétními osobami prohlížejícími webové stránky – ve smyslu zákona jsou anonymní.

4. Výše uvedené údaje slouží pouze pro účely správy serveru.


V. Poskytování údajů

1. Údaje jsou zpřístupněny třetím stranám pouze v rámci zákonem povolených limitů.

2. Prodávající může být povinen poskytnout informace shromážděné Internetovým obchodem oprávněným orgánem na základě zákonných žádostí v rozsahu vyplývajícím z požadavku.

3. Bez vlastního souhlasu nebudou osobní údaje sdíleny s jinými příjemci údajů, s výjimkou společností, které poskytují kurýrní služby jménem PrintGroup. PrintGroup poskytuje těmto společnostem informace o adrese potřebné k doručení balíku.


VI. Bezpečnost osobních údajů

1. Internetový obchod PrintGroup dbá o bezpečnost osobních údajů zákazníků a proto všude, kde jsou potřebné osobní údaje, je spojení mezi klientem a serverem šifrováno. Díky tomu se zákazníci nemusí obávat, že data odesílaná ze serveru nebo na server budou někým zneužita pro vlastní účely.

2. Osobní údaje byly poskytnuty vědomě a dobrovolně a budou zpracovány pouze pro účely uvedené v bodech II.4, III.4 a IV.4 tohoto dokumentu.

3. Bez vašeho výslovného souhlasu nebudou vaše osobní údaje sdíleny s jinými příjemci údajů, s výjimkou společností, které vykonávají kurýrní služby jménem PrintGroup. PrintGroup poskytuje takovým společnostem informace o adrese potřebné k doručení balíku.


VII. Změna, oprava, odstranění a zpracování osobních údajů.

1. V souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů ao volném pohybu takových údajů ao zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně údajů) PrintGroup poskytuje zákazníkům bezplatný přístup k osobním údajům, jejich změnu, zapomnění, opravu a vymazání.

2. Přístup, změnu, opravu osobních údajů je možné provést kdykoliv prostřednictvím Zákaznického účtu po předchozí registraci a přihlášení nebo kontaktování oddělení zákaznických služeb v případě funkcí nedostupných prostřednictvím Zákaznického účtu.

3. Na účtu Zákazníka je možné po registraci a přihlášení odvolat každý ze souhlasů (tj. newsletter) se zpracováním údajů, kromě cookies (viz bod 8).

4. Veškeré informace týkající se přístupu, změny, opravy a vymazání Vašich osobních údajů získáte kontaktováním našeho oddělení služeb zákazníkům - telefonicky +48 91 886 22 60 nebo emailem: iod@printgroup.pl.

5. PrintGroup nepoužívá automatické zpracování osobních údajů, kterým je profilování za účelem přizpůsobení nabídky osobním preferencím Klienta.

6. Zákazník má právo podat stížnost dozorčímu orgánu.

7. Podrobný popis způsobu odvolání souhlasu se zpracováním souborů cookie naleznete v dokumentaci používaného webového prohlížeče. Pokud si zákazník nepřeje používat cookies, může změnit příslušná nastavení prohlížeče. Oznamujeme, že zakázání cookies potřebných pro procesy autentifikace, bezpečnost, udržování zákaznických preferencí může ztížit a v extrémních případech může znemožnit používání internetového obchodu.

8. Souhlas se zpracováním osobních údajů má vždy dobu platnosti, není-li tato lhůta určena, tak do odvolání souhlasu. Po takovém zrušení to je po dobu promlčení nároků provozovatele, pokud ke zpracování nedochází na základě jiných zákonných ustanovení, než je vyjádřený souhlas (tj. Kupní/prodejní smlouva).

Continue